Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Aktuelt

Arkiv

Hva gjør jeg med gavepapiret?

Det er ikke så dumt å ha et bevisst forhold til hvordan du pakker inn julegavene og ikke minst hvordan du kvitter deg med papiret etterpå. Vi har gode råd.

Vask uten verstingstoffer

Mange rengjøringsmidler inneholder stoffer som er skadelige for helsa og miljøet. Du kan imidlertid gjøre rent på en god og effektiv måte uten et arsenal av ulike rengjøringsmidler i beredskap.

Julebakst uten problemstoffer

Bakepapir kan inneholde perfluorerte stoffer (en type fluorforbindelser). Disse stoffene sørger for at vann og fett preller av papiret, men noen av stoffene kan også føre til økt kreftfare og nedsatt fruktbarhet. 

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Animasjoner, filmer og trykksaker


Her finner du animasjoner, filmer og trykksaker fra Miljødirektoratet om farlige stoffer i forbrukerprodukter. Til bruk blant annet i skolen. Se alle