Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Når leken er god …

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 
Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne. Derfor bør du ta ekstra hensyn når du kjøper ting til barna.

Lekene i norske butikker skal i utgangspunktet være trygge å kjøpe, men det hender likevel at de inneholder stoffer som ikke er bra. Her får du noen råd å ta med deg på gaveshoppingen.

Byggesett

Lim som brukes til modellbyggesett, kan inneholde løsemidler. Når organiske løsemidler fordamper, kan vi få dem i oss. Dette kan føre til hodepine og trøtthet. 

Råd: Bruk produkter uten organiske løsemidler om du kan. Hvis ikke: Sørg for god utluftning under bruk.

Tusj

Tusj

Tusjer kan inneholde skadelige løsemidler, tungmetaller og andre helsefarlige stoffer. De minste barna sutter ofte på tusjene og kan i større grad få i seg innholdet i tusjene.

Råd: Velg svanemerkede tusjer. Kjøp helst vannbaserte produkter. Pass på at barna ikke tegner og maler på huden. 

Modellervoks

Modellerleire

Ovnsherdende modellervoks kan inneholde problematiske stoffer som kan lekke ut når figurene herdes eller ved at barna suger på dem.

Råd: Velg produkter beregnet på barn. Et godt alternativ er å lage trolldeig selv (1 del salt, 2 deler hvetemel, 1 del vann og 1 ss matolje) – da slipper du unna farlige stoffer.

Plastleker

Perlebrett

Myke plastleker kan inneholde helseskadelige ftalater, klorparafiner, løsemidler eller andre helseskadelige stoffer. Leker av myk plast, svart og myk gummi og svart lakk kan inneholde PAH som er helse- og miljøskadelig. Klar hardplast kan inneholde rester av verstingstoffet bisfenol A. Hudkontakt kan føre til at stoffene tas opp i kroppen. 

Råd: Se generelle råd og tips. Det finnes svanemerkede plastleker på markedet.

Sminke

Barn med karnevalssminke

Sminke til barn og sminke til bruk i lek skal ikke føre til helsefare for barnet. Det er kravet i både leketøyforskriften og kosmetikkforskriften. Sminke skal alltid merkes med hva den inneholder slik man skal kunne unngå stoffer man reagerer på. Dette gjelder også karnevalssminke og kroppsmaling. Sminke for voksne kan inneholde stoffer som ikke er tillatt i produkter for barn. 

Sminke som er beregnet til bruk i barnelek, skal være CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at produktet overholder reglene som gjelder for produktet.

Sminke kan inneholde verstingstoffene D4 og D5 (siloksaner). Sminke kan også inneholde ulike typer parabener. Noen av disse er mistenkt for å kunne påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr. Parfymestoffer og noen typer konserveringsmidler, for eksempel isothiazolinoner som metylisotiazolinon (MI eller MIT), kan gi allergiske reaksjoner.

Råd: Bruk sminke og kosmetikk som er beregnet til barn. Se etter CE-merke og innholdsfortegnelse på produktet. Vær nøye med å fjerne sminken etter bruk. Se for øvrig generelle råd og tips.

Elektriske og elektroniske leker

DS

De elektriske og elektroniske delene i leker kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, for eksempel verstingstoffene bly og bromerte flammehemmere. Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet i forbindelse med produksjonen eller hvis produktet ikke leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk. Leker med batterier skal være laget slik at det ikke er fare for at batteriene løsner og kan svelges av barna, for eksempel ved at de er stengt med et deksel man må bruke verktøy på for å få åpnet.

Råd: Sjekk at batterier i leketøy ikke kan løsne fra leketøyet, og at elektriske og elektroniske leker er merket med CE. Husk at elektriske og elektroniske leker ikke skal kastes sammen med restavfallet, men leveres inn som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Derfor skal slike produkter være merket med en overkrysset avfallsbeholder.

Klær og kostymer

To barn åpner pakke med klær

Klær lages av mange forskjellige materialer og kan inneholde mange ulike helse- og miljøskadelige stoffer. Klærne har som regel vært igjennom både farging og annen spesialbehandling som kan være belastende for miljøet – både når klærne ble produserte og når de ender som avfall. Klær med plasttrykk kan inneholde farlige stoffer som ftalater. Klær med lukt- og bakteriehemmende egenskaper kan blant annet føre til resistente bakterier.

Råd: Velg miljømerkede produkter der det er mulig. Vask klærne før bruk, spesielt klær som brukes rett på kroppen. Vasking vil redusere innholdet av eventuelle helseskadelige reststoffer fra produksjonen. Velg klær uten lukt- og bakteriehemmende midler.

Treleker

Togsett av tre

Nye leker laget av limte treprodukter kan inneholde det allergifremkallende stoffet  formaldehyd som kan være irriterende for hud, øyne og luftveier hvis det damper av, og som dessuten er klassifisert som kreftfremkallende. Er lekene malt, kan verstingstoffene krom og bly forekomme i malingen eller lakken.

Råd: Se generelle råd og tips.

Hva gjør Miljødirektoratet

Leketøy på det norske markedet skal ikke føre til helsefare for barn. Det er hovedkravet i den norske leketøyforskriften. Mange leker produseres i Asia til et marked med stor konkurranse, og ikke alle produsentene er like seriøse eller har like god kontroll med råvarene sine.

Miljødirektoratet er på jevnlige kontroller både hos produsenter, importører og forhandlere for å se om lekene overholder kravene. Kontrollene er imidlertid bare stikkprøver, så det hender likevel at leker inneholder helseskadelige stoffer.

Generelle råd og tips

Det finnes leker med miljømerkene Svanen og Blomsten, men ikke innen alle kategorier. Her er noen råd og tips du kan ta med deg når du skal ut og handle:

  • Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at leken overholder EUs krav. Alle leker skal være CE-merket. 
  • Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.
  • Sjekk om leketøyet kan vaskes, og vask eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk – spesielt tøyleker og/eller leker som småbarn putter i munnen.
  • Kjøp heller leker av god kvalitet enn billigprodukter, for eksempel på gatemarkeder. Billigproduktene går ofte fortere i stykker og skaper store avfallsmengder. Det er også større sannsynlighet for at disse produktene inneholder ulovlige stoffer.
  • Vær forsiktig når du kjøper leker på internett. Unngå netthandel dersom du ikke er helt trygg på kvaliteten på varen og på nettstedet der du handler.

Elektriske og elektroniske leker (også leker med batterier) skal være merket med overkrysset avfallsbeholder og leveres som EE-avfall. Alle leketøysbutikker som selger denne type leker, har plikt til å ta imot slikt avfall gratis.

Les mer:

Sist oppdatert 14.12.2015