Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Ftalat (DEHP)

DEHP er en forbindelse i stoffgruppen ftalater som omfatter mange forskjellige stoffer.

Se etter i ingredienslisten

De fleste produkter som inneholder DEHP har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Phthalate
 • Di(2-ethylhexyl)phthalate
 • Di(2-etylheksyl)ftalat
 • Dietylheksylftalat
 • DEHP

 

Hvorfor er det farlig?

Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet. Dette betyr at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet.

DEHP kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet. Det forskes ogås på om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater i husstøv og astma/allergi.

De viktigste kildene til eksponering er mat og i noen grad støv/inneluft fra gulv- og veggbelegg og kabler av PVC. Spesielt for barn kan dessuten plastleker som inneholder enkelte ftalater være en kilde til eksponering. Stoffet er også påvist i morsmelk og morsmelkerstatning.

Hvorfor brukes stoffet?

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig.

Hvor kan du finne stoffet? 

 • Plast, primært PVC (primært i eldre produkter som for eksempel byggematerialer, gulv-, vegg- og takbelegg, elektriske og elektroniske produkter, ledninger, klær, bager og leker)
 • Gummi (i for eksempel sko)
 • Maling
 • Lim

DEHP er forbudt i leker (for barn opp til 14 år) og småbarnsprodukter (opp til tre år).

Andre som skriver om dette:

Les mer:

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår