Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Krom

Grunnstoff som inngår i mange forskjellige kjemiske forbindelser

Se etter i ingredienslisten

De fleste produkter som inneholder krom, har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Ammoniumdikromat
 • Kaliumkromat
 • Kromtrioksid
 • Dikromtrioksid
 • Blysulfokromatgul (C.I.Pigment Yellow 34)
 • Blysulfomolybdatkromat (C.I.Pigment Red 104)
 • Natriumkromat
 • Natriumdikromat
 • Strontiumkromat
 • Bariumkromat
 • Blykromat
 • Kromsyrer
 • Krom VI / seksverdig krom


Hvorfor er det farlig?

De farligste kromforbindelsene kalles seksverdige kromforbindelser (krom (VI)). Disse er kreft- og allergifremkallende og meget giftige for livet i vann. Enkelte forbindelser kan også skade arvestoffene og dessuten skade evnen til å få barn.

Krom i ren form har ikke betydning for menneskekroppen, mens treverdig krom (krom(III)) blir betraktet som et viktig stoff for insulin- og sukkerbalansen for mennesker.

Hvorfor brukes stoffene?

Kromforbindelser brukes for å hindre nedbryting av trevirke og for å hindre rust på metall. Det brukes også som pigment og rustbeskyttelsesmiddel i maling. Krom brukes for å skape en blank overflate på produkter av metall og dessuten i produksjon av grønnfarget glass.

Garvet lær er i enkelte tilfeller tilsatt treverdig krom for å øke lærets motstandsdyktighet for mekanisk påvirkning og varme. Det kan dannes seksverdige kromforbindelser i læret ved oksidering av treverdig krom.

Hvor kan du finne stoffet?

 • Skinn og lær
 • Sement
 • Ull
 • Maling
 • Tetningsmidler, for eksempel fugemasse
 • Gammelt CCA-impregnert trevirke (fra før 2002) 
 • Farget glassemballasje
 • Emaljer og lignende 

Det er forbud mot seksverdig krom i lær som kan komme i kontakt med huden. Kromforbindelser er strengt regulert i leketøy og elektriske produkter.

Det er forbudt å bruke krom og arsen i nytt trykkimpregnert trevirke (forbudt fra 2002 unntatt for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet). Men krom vil lekke ut fra gammelt CCA (krom, kobber og arsen)-impregnert trevirke som fortsatt er i bruk, i flere år framover.

OBS: CCA-impregnert trevirke er klassifisert som farlig avfall og skal leveres til mottak for farlig avfall. CCA-impregnert trevirke må ikke brennes fordi materialene utvikler svært giftig røyk, støv og aske.

Andre som skriver om dette:

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår