Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

Triklosan

Klorholdig fenolforbindelse med bakteriedrepende egenskaper

Se etter i ingredienslisten

Ikke alle produkter som inneholder triklosan, har ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • Triklosan
 • Triclosan
 • Irgasan

Produkter som inneholder triklosan, blir gjerne markedsført med at de har lukt- og bakteriehemmende egenskaper. De kan være merket med ord som antibakteriell, bakteriehemmende, bakteriedrepende, luktfritt, antiodør, odørkontroll, skinnodoor, freshguard, sanitized eller lignende. 

 

Hvorfor er det farlig?

Triklosan er svært giftig for livet i vann. Det er mulig at bruk av stoffet kan føre til at bakterier blir resistente mot antibiotika. Det kan for eksempel innebære at vanlige infeksjoner som vi i dag kan behandle med antibiotika, kan være farlige fordi antibiotikaen ikke lenger virker.

Hvorfor brukes stoffet?

Triklosan har bakteriedrepende egenskaper og brukes gjerne for å hindre bakterieutvikling og vond lukt (antiodør).

Hvor kan du finne stoffet?

 • Kosmetiske produkter (blant annet tannkrem, deodoranter og hånd-/dusjsåpe)
 • Tekstiler (blant annet i treningsklær)
 • Sko og såler
 • Dyrepleieprodukter
 • Plast- og matkontaktmaterialer

Det er forbudt å bruke triklosan som antiodørmidler i tekstiler og sko. 

Triklosan er kun tillatt brukt i et begrenset antall kosmetikkprodukter: tannkrem, håndsåpe, dusjsåpe, deodoranter (annet enn spray), ansiktspudder, dekkstifter, enkelte negleprodukter og munnskyllevann. All annet bruk av triklosan i kosmetiske produkter er forbudt. 

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår