Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Klær, sko og tekstiler

Smykker – bijouteri

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Smykker og bijouteri lages av mange ulike typer materialer, for eksempel plast, metaller, edelstener, tre, glass, mineraler, lær og gummi, og kan inneholde mange verstingstoffer.

Bly, kadmium og krom kan være brukt i bijouteri for å gi smykket tyngde eller blank (sølvlignende) overflate. Et annet problematisk stoff i smykker, er nikkel som er allergifremkallende.

Smykker av lær og plast

Krom brukes dessuten ofte i lær- og skinnproduksjon, og smykker med lær kan derfor inneholde krom. Smykker av plast, kunstlær og gummi kan inneholde verstingstoffet DEHP (ftalat). Man kan også finne andre ftalater enn DEHP, som også kan være skadelige for helsa og miljøet. Også benzidin er funnet i smykkelær. Dette er et stoff som kan gi kreft.

Smykker med væske

I noen smykker kan det være væsker som kan være helseskadelige. Det er for eksempel funnet flytende etylenglykol i noen smykker. Etylenglykol kan gi alvorlige, varige nyreskader, og større doser kan være dødelige.

 

 

Per i dag finnes det ikke svane- eller blomstmerkede smykker eller bijouteri.

Noen råd når du skal kjøpe og bruke smykker:

  • Kjøp smykker fra etablerte butikker og kjeder.
  • Skal du kjøpe bijouteri, bør du velge butikker som garanterer at smykkene ikke avgir tungmetaller.
  • La ikke barna putte smykker og bijouteri i munnen.
  • Begrens bruken, og ta de av deg om natten.

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Unngå desse produkta

Myndigheitene finn jamleg produkt både i Noreg og andre land, som inneheld ulovlege mengder farlege stoff.