Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Kosmetikk og personlig pleie

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
De fleste av oss har et stort forbruk av kosmetiske produkter og kroppspleieprodukter. Mange av disse produktene kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, men det finnes mange gode alternativer du kan benytte.

Andre som skriver om dette:

Forbrukerrådet har laget en App og en Facebookside med produkter som inneholder stoffer som er mistenkt å være hormonforstyrrende, men som ikke viser produkter med andre verstingstoffer, for eksempel kreftfremkallende stoffer.

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

La deg ikke lure av grønn markedsføring

"Naturlige" og "økologiske" råvarer er ingen garanti for at et produkt ikke inneholder stoffer som kan skade helsa eller miljøet.