Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Leketøy

Leketøy

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Leketøy skal ikke medføre helsefare for barn. Det er hovedkravet i leketøyforskriften. Leker i norske butikker skal derfor i utgangspunktet være trygge å kjøpe.

Regelverket er strengt, og Miljødirektoratet foretar jevnlig kontroller for å se om lekene overholder kravene. Kontrollene er imidlertid bare stikkprøver, så det hender likevel at leker inneholder stoffer som kan føre til helse- eller miljøskade.

Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne. Derfor  bør du ta ekstra hensyn når du kjøper produkter til barn.

Per i dag finnes det få svane- og blomstmerkede leker. Men her er noen råd og tips du kan ta med deg:

  • Kjøp svane- eller blomstmerkede leker dersom det er mulig.
  • Ikke kjøp leker som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.
  • Sjekk at leken er CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentens garanti for at leken overholder EUs krav. Alle leker skal være CE-merket.
  • Ta hensyn til anbefaling om alder, spesielt for barn under tre år. 
  • Les og forhold deg til instruksjoner og sikkerhetsadvarsler på lekene.
  • Sjekk om leketøyet kan vaskes, og vask eller tørk av nye leker før du tar dem i bruk – spesielt tøyleker og/eller leker som småbarn putter i munnen.
  • Unngå å kjøpe leker av gateselgere. Her har myndighetene liten oversikt. Det er større mulighet for at de inneholder farlige stoffer og at de er av dårlig kvalitet.
  • Vær også forsiktig når du kjøper leker på Internett. Unngå netthandel dersom du ikke er helt trygg på kvaliteten på varen og på nettstedet der du handler.
  • Unngå å kjøpe leker av dårlig kvalitet eller kopiprodukter. Disse går ofte fort i stykker og skaper store avfallsmengder.
  • Leker med batterier skal leveres som EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Alle leketøybutikker som selger denne type leker, har plikt til å motta slikt avfall gratis.

Andre som skriver om dette:

Når leken er god …

Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne. Derfor bør du ta ekstra hensyn når du kjøper ting til barna.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.