Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bygging, oppussing og interiør

Maling – beis – lakk

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Maling, beis og lakk kan inneholde stoffer som kan være skadelig for helse og miljø. Dette gjelder både i flytende form og som herdet på forskjellige produkter.

I maling kan man finne verstingstoffene bisfenol A, blyforbindelser, ftalat (DEHP), kadmium, klorparafiner, kromforbindelser, oktyl-/nonylfenoler og siloksan (D4 og D5).

Andre helse- og miljøfarlige stoffer som brukes i maling i dag, er flyktige organiske løsemidler (VOC) og allergifremkallende stoffer som formaldehyd, isocyanater og isothiazoliner (også kjent som katon). Maling som skal brukes utendørs, er også ofte tilsatt sopp- og mugghindrende midler (biocider som kvartære ammoniumforbindelser). Lateksmaling kan inneholde nitrosaminer.

Vannbasert kontra oljebasert

Maling og lakk deles gjerne inn i to hovedgrupper: vannbasert og oljebasert. I oljebasert maling er farge og fyllstoff blandet med organiske løsemidler, og tradisjonelt har det meste av dette vært flyktige organiske løsemidler (VOC).  Kravet til lavt VOC-innhold har ført til at det har blitt vanlig med vannbaserte produkter. Men også vannbaserte produkter inneholder noe VOC.

Vannbaserte produkter er generelt mer miljøvennlige enn oljebaserte. Men også vannbaserte produkter kan inneholde stoffer som virker irriterende på blant annet hud, øyne og luftveier, spesielt for personer som er sensitive. Derfor er det viktig å unngå hudkontakt og lufte godt også når man bruker vannbaserte produkter.

Ferdigmalte produkter

Ferdigmalte, -beisede eller -lakkerte produkter som er produsert for eksempel i Asia eller Nord-Amerika, kan inneholde stoffer som ikke er tillatt å bruke i Norge og Europa. Maling på gamle bygninger og produkter kan dessuten inneholde stoffer som var tillatt å bruke i Norge tidligere, men som i dag er forbudte, for eksempel PCB, blyforbindelser og kortkjedede klorparafiner.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede produkter til overflatebehandling tar hensyn både til miljø og helse ved at de inneholder mindre helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Utendørs maling

Innendørs maling og lakk