Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Farlige stoffer

Her finner du informasjon om de mest helse- og miljøskadelige stoffene vi kan finne i vanlige forbrukerprodukter: Hvorfor er de farlige? I hvilke produkter kan forekomme? Hva skal du se etter hvis produktet har en ingrediensliste?

Det finnes en enorm mengde ulike kjemiske stoffer – mange av dem i produkter vi bruker til daglig. Noen av disse vet vi at er farlige for helse og miljø, mens andre er vi enda ikke sikre på. Myndighetene jobber hele tiden med å vurdere hvordan kjemiske stoffer påvirker helsa vår og miljøet. De farligste stoffene blir forbudt eller bruken av dem blir strengt regulert gjennom lovverket.

De 14 stoffene nedenfor er hentet fra miljøvernmyndighetenes liste med prioriterte stoffer der utslippene skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.

Alfabetisk liste over stoffer du kan se etter i innholdslista på de produktene som har slik liste

Hefte med verstingstoffene og hvilke produkter de finnes i (PDF-fil): [Bokmål (TA-2888/2012)] [Nynorsk (TA-2896/2012)]


Verstingstoffene:

 

Vis alle verstingstoffene

TCEP

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP) hører til en gruppe organofosfater.

Se etter i ingredienslisten

Mange produkter som inneholder TCEP har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

 • TCEP
 • Tris(2-kloretyl)fosfat
 • Tris(beta-chloroethyl) phosphate
 • Tris(2-chloroethyl) orthophosphate
 • Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1)
 • AURORA KA-1645
 • Phophoric acid tris(2-chloroethyl) ester
 • Trichloroethyl phosphate
 • Tri-2-chloroethyl phosphate
 • Tris(2-chloroethyl)phosphate


Hvorfor er det farlig?

TCEP kan skade evnen til å få barn og er dessuten giftig for livet i vann. Norske målinger viser at stoffet finnes igjen i miljøet blant annet i fugler og blåskjell. Det brytes svært sakte ned i naturen.

Hvorfor brukes stoffet?

Fosfororganiske flammehemmere er fellesbetegnelsen på en rekke stoffer som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. TCEP brukes blant annet som erstatning for bromerte flammehemmere. Stoffet kan også brukes som mykner i enkelte plastmaterialer.

Hvor kan du finne stoffet? 

 • Tekstiler 
 • Plastmaterialer 
 • Plastleker
 • Lim
 • Gulvpoleringsmidler
 • Smøremidler
 • Hydrauliske oljer 
 • Skumdempende midler

En studie fra Folkehelseinstituttet i 2015 viste at fosfororganiske flammehemmere i luft og støv kan finnes igjen i urinen til mødre og barn i Norge. Mens mat viste seg å være en mindre viktig kilde for eksponering. 

De siste årene har regelverket for bruk av TCEP i produkter blitt kraftig skjerpet. Bedrifter som vil bruke TCEP i EU/EØS, må søke EUs kjemikaliebyrå, ECHA, om godkjenning.

Andre som skriver om dette:

Andre farlige stoffer

Her kan du finne informasjon om andre stoffer du kan være oppmerksom på – i tillegg til verstingstoffene. Her kan du også lese om stoffer som vi ofte får spørsmål om fra vanlige forbrukere.

Stoffer som er regulert gjennom lovverket

Myndighetene regulerer mange farlige stoffer gjennom lovverket. Mange av reglene er felles for alle de europeiske landene, mens andre gjelder bare i Norge. Stoffene er forbudt på de bruksområdene der de har vist seg å være spesielt farlige.

Det finnes lovverk som gjelder generelt for alle produkter, slik som produktforskriften og det europeiske kjemikalieregelverket REACH, og lovverk som regulerer spesielle typer produkter slik som leketøyforskriften, kosmetikkforskriften og matkontaktforskriften.

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer


 • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten dersom det finnes.
 • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
 • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
 • Les fareetiketten på kjemiske produkter – håndter og lagre riktig.
 • Kast farlig avfall riktig.
 • Kjøp leker som er CE-merket.
 • Vask klær før bruk.

Faremerking i Norge


Farlige kjemikalier skal ha faremerking på norsk. Faremerkingen skal gi deg informasjon om mulige fysiske/kjemiske farer og effekter på helse og miljø, og nødvendige forholdsregler for å unngå slik skade når du bruker kjemiske produkter.

Kjemikalier i hverdagen


Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har laget et nettsted om kjemikalier i hverdagen vår. Siden er myntet på vanlige forbrukere og finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk. Kjemikalier i hverdagen vår