Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Bisfenol A (BPA)

De forbrukerproduktene som inneholder bisfenol A, har ikke ingrediensliste, men plastprodukter har ofte en egen merking. Hvis produktet er merket med 03, er det laget av PVC. Hvis det er merket med 07, kan det være laget av polykarbonat.

Andre navn på stoffet er:

 • 4, 4’-isopropylidendifenol
 • 4, 4’-(1-metyletyliden)bisfenol

Bisfenol A er et av flere stoffer i gruppen bisfenoler.

Hvorfor er det farlig?

Bisfenol A er skadelig for øynene, irriterende for luftveiene, allergifremkallende ved hudkontakt og kan skade fostre og evnen til å få barn. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet, og det er skadelig for livet i vann. 

Hvorfor brukes stoffet?

BPA er den viktigste byggesteinen i polykarbonatplast (en type hardplast). Stoffet finnes i enkelte typer PVC-plast som herder, katalysator, bindemiddel og for å stabilisere kjemiske forbindelser i plasten. BPA finnes også i ulike epoksyprodukter.

Hvor kan du finne stoffet?

 • Polykarbonatplast (blant annet i bygningsmaterialer og enkelte tåteflasker som er eldre enn fire år)
 • PVC (blant annet i gulvbelegg, leker og reiseartikler)
 • Epoksyprodukter (blant annet maling, lim, lakk og fugefrie gulv)
 • Elektriske og elektroniske apparater
 • Medisinsk utstyr
 • Transportmidler
 • CD-plater
 • Hermetikkbokser med epoksylakk
 • Drikkeflasker og matbokser av polykarbonatplast og PVC
 • Varmebehandlet papir, for eksempel kassalapper
 • Husstøv

EU-kommisjonen innførte et totalforbud mot BPA i tåteflasker i 2011, har vedtatt skjerpet grenseverdi for BPA i leketøy og dessuten at stoffet skal forbys i varmefølsomt papir fra 2020.

I januar 2015 publiserte European Food Safety Authority (EFSA) en ny og omfattende risikovurdering av bisfenol A, der de også tok hensyn til eksponering fra andre kilder enn mat. EFSA konkluderte med at eksponering for bisfenol A gjennom mat ikke utgjør noen helserisiko.

Andre som skriver om dette: