Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Ftalat (DEHP)

DEHP er en forbindelse i stoffgruppen ftalater som omfatter mange forskjellige stoffer.

De fleste produkter som inneholder DEHP har ikke ingrediensliste. Dersom produktet har ingrediensliste, kan du se etter:

  • Phthalate
  • Di(2-ethylhexyl)phthalate
  • Di(2-etylheksyl)ftalat
  • Dietylheksylftalat
  • DEHP

 

Hvorfor er det farlig?

Ftalater i myk PVC og andre plastprodukter er ikke kjemisk bundet. Dette betyr at stoffene kan lekke ut til omgivelsene fra produkter mens de er i bruk, eller etter at de er kastet.

DEHP kan skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. Stoffet kan være hormonforstyrrende for mennesker og i miljøet. Det forskes ogås på om det er en sammenheng mellom eksponering for ftalater i husstøv og astma/allergi.

De viktigste kildene til eksponering er mat og i noen grad støv/inneluft fra gulv- og veggbelegg og kabler av PVC. Spesielt for barn kan dessuten plastleker som inneholder enkelte ftalater være en kilde til eksponering. Stoffet er også påvist i morsmelk og morsmelkerstatning.

Hvorfor brukes stoffet?

Ftalater brukes hovedsakelig som mykgjørere i plast, og finnes i mange produkter vi bruker til daglig.

Hvor kan du finne stoffet? 

  • Plast, primært PVC (primært i eldre produkter som for eksempel byggematerialer, gulv-, vegg- og takbelegg, elektriske og elektroniske produkter, ledninger, klær, bager og leker)
  • Gummi (i for eksempel sko)
  • Maling
  • Lim

DEHP er forbudt i leker (for barn opp til 14 år) og småbarnsprodukter (opp til tre år).

Andre som skriver om dette:

Les mer: