Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Styr unna skadelige stoffer på ski

Foto: iStockPhoto

Foto: iStockPhoto

 

Noen typer skismøring, glider og skirens inneholder stoffer som kan skade helsen vår. Det beste er å unngå fluorholdige produkter.  

En del typer skismøring inneholder helse- og miljøskadelige fluorstoffer. Mest eksponert blir vi når glider med fluorkarboner varmes opp, sikles og børstes. Da kan fluorforbindelsene frigjøres og pustes inn slik at de skader ("impregnerer") lungene. De kan dessuten lagres i kroppen og være skadelig for helsa på sikt. Dette er godt kjent blant profesjonelle skismørere som de senere årene har blitt langt flinkere til å bruke verneutstyr.

Hva er fluorkarboner?

 • Kjemiske stoffer som inneholder kjeder av grunnstoffene fluor og karbon.
 • Brukes i en rekke ulike produkter for å gi en vann- og smussavstøtende overflate
 • Brytes veldig sakte ned i miljøet.
 • Noen er giftige, og noen kan hope seg opp i mennesker og dyr.
 • Noen av stoffene kan være skadelige for fostre, noen kan skade evnen til å få barn og noen er sannsynligvis også kreftfremkallende.
For ordens skyld:Fluor i tannkrem er noe helt annet enn fluor i skismøring. Fluor inngår i tannkrem i en forbindelse som ikke regnes som miljøskadelig, og som ikke er helseskadelig i mengder som tilsvarer normal bruk. Stoffene som finnes i skismøring inneholder både fluor og karbon, og det er først og fremst denne kombinasjonen som gjør skismøring problematisk.

En studie utført i regi av Miljødirektoratet viser at man i meitemark i nærheten av skiarenaer kan finne forhøyede nivåer av samme fluorstoffer som man også kan finne i mindre mengder i skismøring. 

Bruk verneutstyr eller unngå fluorsmøring

Kjellerboden eller garasjen er, ifølge Folkehelseinstituttet ikke noe godt egnet sted for å klargjøre skiene hvis du bruker denne typen smøring. Det aller viktigste er å sørge for god ventilasjon ved hjelp av avtrekk og vifte, eventuelt å gjøre arbeidet utendørs. Folkehelseinstituttet anbefaler dessuten de som bruker fluorholdig skismøring og glider ofte, å bruke verneutstyr som maske med gass- og partikkelfilter, og dessuten å vaske hendene grundig etter arbeidet.

Men det beste er å unngå å bruke fluorholdig skismøring og glider.

Skirens inneholder løsemidler som kan være skadelige for helsa. Derfor bør også rensingen av skiene foregå utendørs eller under avtrekk.

Kan leveres som farlig avfall

Skismøring, skirens og glider som inneholder farlige stoffer, er ikke nødvendigvis klassifisert som farlig avfall. Men for å være på den sikre siden, kan du gjerne levere produkter med faremerking og/eller som er merket med at de inneholder fluorstoffer, som farlig avfall. Sjekk på sortere.no hvilken ordning som gjelder for din kommune.

Forbud mot ett av fluorstoffene

I Norge ble det 1. juni 2014 innført et forbud mot fluorforbindelsen perfluoroktansyre (PFOA) i forbrukerprodukter, deriblant skismøring. Likevel kan skismøringen inneholde andre fluorstoffer som det ikke er noen regulering for og som også kan være uheldige for helse og miljø.

Les mer:

 Sist oppdatert 08.01.2016

Kommenter gjerne denne artikkelen
 
(e-post vil ikke vises i kommentaren)    
 

Kontrollspørsmål

Hvor mange timer er det i et døgn?

For å unngå maskinstyrt misbruk, ber vi deg oppgi et tall (ikke bokstaver) som svar på spørsmålet.    

Kommentarer

 • 16.02.2017 (Erdetfarlig)

  Det er lurt å beskytte seg mot både støv og gasser ved preparering av ski, spesielt hvis man gjør det innendørs med dårlig ventilasjon. Det fins ulike typer masker, både engangsmasker og masker med filter som kan brukes flere ganger. Til det siste fins det kombinasjonsfilter for både støv og gasser. Arbeidstilsynet har ansvar for dette området og du kan lese mer i deres veiledning som du finner her: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77748. Ellers bør du spørre i butikken hvor du får kjøpt den type verneutstyr.

 • 29.01.2017 (Arne Steffenrem)

  Det vises til at man bør bruke maske med gass- og partikkelfilter. Produsenter som f.eks. 3M har filter enten for organiske- eller uorganiske damper/gasser. Hvilke filter vil være mest effektivt når en skal beskytte seg mot dampen i skismørninger som bl.a. inneholder fluor (men også mange andre partikler vi ikke vil ha i lungene)?

 • 12.08.2013 (Erdetfarlig)

  Beklager veldig sent svar (vet ikke helt hva som har skjedd her ...)! Uansett må vi nok henvise deg videre til Folkehelseinstituttet: http://www.fhi.no/. Det er de som forsker på / jobber med helseeffekter av ulike miljøgifter.

 • 15.03.2013 (Ketil Berstad)

  Er det tenkelig at det kan være noen sammenheng mellom bruk av fluorholdig skismurning og uregelmessig hjerteaksjon? Det er etter "frislippet" av fluorholdig skismurning på det alment tilgjengelige marked at man blant "birkebeinerne" har sett en markant økning i forekomst av uregelmessig hjerteaksjon. Denne økningen i uregelmessig hjerteaksjon ser man i hovedsak hos skiløpere, og jeg har ikke registrert det innenfor andre idretter selvom disse skulle trene like mye. Det synes derfor for meg å foreligger en nytilkommet tidsmessig og befolkningsmessig konkordans, og denne burde prøves vitenskapelig.

Impregnering gir kanskje brystkreft

Nye undersøkelser gjort av forskere fra universitetet i Århus, viser at risikoen for brystkreft kan henge sammen med mengden av enkelte fluorstoffer i blodet.