Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontakt oss

Du kan sende inn spørsmål til svartjenesten vår, kjemikalier@miljodir.no. Vi svarer så raskt vi kan og vanligvis innen ti dager.

Miljødirektoratet svarer på spørsmål om regelverk knyttet til kjemikalier og kjemikalier i produkter (REACH og produktforskriften), faremerking av kjemiske produkter (CLP) og kjemikalier i leketøy.

Hvis du har spørsmål om biocider, som for eksempel desinfeksjonsmidler, myggmidler og rottegift, kan du sende det til biocider@miljodir.no. Spørsmål om kosmetikk og matemballasje videresender vi til Mattilsynet som forvalter regelverket på disse områdene.


Kontakt en produsent eller forhandler

Du har krav på å vite hva alle produkter inneholder


Vi har laget en brevmal for hvordan du kan kontakte din produsent eller forhandler.

Gå til brevmal

Bruk makten din når du handler

Det er viktig at du stiller miljøkrav også til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ønsker mer bevisste forbrukere.