Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontakt en produsent, importør eller forhandler

Ikke alle produkter har krav om at opplysninger om at innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer, skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger hvis du spør forhandleren, importøren eller produsenten.

Retten til informasjon om innholdet finner du i

Vi har laget en brevmal slik at du kan ta kontakt med forhandler/importør/produsent på en enkel måte.

Du må legge inn dine egne opplysninger der du finner klammeparentesene.

Rett til å klage

Hvis produsenten, importøren eller forhandleren ikke svarer deg eller du mener at svaret ikke er godt nok når det gjelder opplysning om helse- og miljøskadelige stoffer i et produkt, kan du sende en klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Nemnda vil kunne behandle klagen din etter miljøinformasjonsloven og/eller produktkontrolloven. Les mer på www.miljoklagenemnda.no.

Mottaker e-post:      
Din e-post:      
Emne i e-post:    
Forhåndsvis  Send

Bruk makten din når du handler

Det er viktig at du stiller miljøkrav også til klærne du kjøper. Det mener Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som ønsker mer bevisste forbrukere.