Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Husholdning

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
De fleste av oss har et stort forbruk av husholdningsartikler. Mange produkter i husholdningen kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. De kan skade helsen din ved bruk eller miljøet når produktene ender som avfall. Det finnes mange gode alternativer du kan benytte.

Råd og tips når du skal kjøpe varer til husholdningen:

  • Velg miljømerkede produkter der det er mulig.
  • Unngå å bruke produktene til andre ting enn de er beregnet til.
  • Hold barna unna husholdningskjemikaliene.
  • Kildesorter husholdningsavfallet.
  • Unngå å kjøpe kjemikalier og produkter som lukter sterkt av kjemikalier eller parfyme.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.