Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Husholdning

Matemballasje

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Noen typer matemballasje kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. For eksempel kan både drikkeflasker av plast og lakken på innsiden av enkelte hermetikkbokser inneholde bisfenol A. Og materialer som popcornposer og emballasje til fast food kan inneholde helse- og miljøskadelige fluorstoffer.

Plastbeholdere og metallemballasje

Mat- og drikkebeholdere av plast beregnet for å tåle koking, for eksempel drikkeflasker og enkelte bokser for oppbevaring av mat, kan være laget av polykarbonat (PC). Dette plastmaterialet kan inneholde bisfenol A som etter en tids bruk, kan begynne å lekke ut.

Flasker som er vasket mange ganger, eller som inneholder rester av vaskemidler, skiller ut noe mer bisfenol A enn nye flasker. Enkelte typer lakk som benyttes på innsiden av metallbokser, kan også lekke ut bisfenol A i små mengder.

Mer om matbokser og drikkeflasker til barn

Emballasje av papir

Matemballasje av papir kan inneholde perfluorerte stoffer (for eksempel verstingstoffet PFOA). Disse stoffene sørger for at vann og fett preller av, men de kan også smitte av på maten vi spiser. De problematiske fluorforbindelsene kan man for eksempel finne i papiret rundt fisken i fiskedisken, emballasje til fast food, matpapir eller poser for micropopcorn.

Regulert i lovverket

Bisfenol A er regulert i EU-regelverket for materialer som er i kontakt med mat, og det er grenseverdier for hvor mye av stoffet som kan lekke ut av produktene. I Norge er det Mattilsynet som har ansvar for dette regelverket. European Food Safety Authority (EFSA) gjennomførte i 2010 en risikovurdering av bisfenol A. Fra 1. juni 2011 ble det forbudt å importere og selge tåteflasker med bisfenol A i EU og Norge. EFSA er nå i gang igjen med en ny vurdering av bisfenol A.

Råd og forholdsregler

Du kan ta forholdsregler for å unngå helse- og miljøskadelige stoffer i matemballasje:

  • Bruk emballasjen til det den er beregnet for (som oppvarming, frysing og så videre).
  • Bruk emballasje som er egnet for å komme i kontakt med mat. Se etter glass- og gaffelsymbolet (t.v.) eller tekst som sier at det er egnet for mat.
  • Velg svanemerkede produkter der det er mulig (som engangsservise, mat- og bakepapir).
  • Det kan være lurt å velge glass framfor plast når det er mulig. Plast avgir generelt mer helse- og miljøskadelige stoffer enn glass.
  • Begrens bruken av hermetikk og fast food.
  • Det sikreste er å bruke ferske råvarer og lage maten fra bunnen når det er mulig.

Engangsservise

 

 

Andre som skriver om dette:

Skadelege fluorstoff i matemballasje

Ei dansk undersøking viser at papp og papir rundt ulike matvarer kan innehalde helse- og miljøskadelege fluorkarbon.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.