Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kontor

Skrivepapir – kopipapir

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Papir inneholder i utgangspunktet ingen verstingstoffer.

Det er i selve produksjonen at det brukes mye kjemikalier. Mange av disse kan være helse- eller miljøskadelige. Et eksempel er miljøskadelig klor som kan brukes til bleking.

Svanen og Blomsten

Papir med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- eller blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Konvolutter

Kopi- og trykkpapir

 

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.