Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Kosmetikk og personlig pleie

Lotion – hudkrem

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Lotion og hudkremer kan inneholde verstingstoffene D4 og D5 (siloksaner).

Lotion og hudkremer kan også inneholde ulike typer konserveringsmidler. Noen av disse er mistenkt for kunne påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr, noen kan gi allergiske reaksjoner og noen kan bidra til antibiotikaresistens.

Produsenter av kosmetiske produkter skal oppgi alle ingrediensene, slik at du kan unngå produkter som inneholder stoffer som du må eller ønsker å unngå.

Hudblekemidler

Noen hudprodukter inneholder virkestoffer som skal gjøre huden lysere. Ofte er ikke stoffene oppgitt i ingredienslisten. Mattilsynet har flere ganger ved hjelp av analyser, funnet forbudte hudblekeprodukter som inneholder hydrokinon eller høye nivåer av kvikksølv. Slike produkter kan gi akutte allergireaksjoner, men også nyreskader etter langvarig bruk. Hydrokinonproduktene kan i tillegg ødelegge hudens evne til å danne pigmenter og være kreftfremkallende.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerket lotion og hudkrem tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer – deriblant allergifremkallende stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Lotion og hudpleie

 

 

La deg ikke lure av grønn markedsføring

"Naturlige" og "økologiske" råvarer er ingen garanti for at et produkt ikke inneholder stoffer som kan skade helsa eller miljøet.

Hva er hormonforstyrrende stoffer?

Hormonforstyrrende stoffer (eller hormonhermere) kan virke inn på hormonsystemene våre ved å etterligne, hemme eller øke virkningen av hormonene i kroppen vår. Det kan føre til alvorlige skader på både mennesker og dyr.

Kosmetikk og allergi

Mange av stoffene som blir brukt i kosmetiske produkter, kan utløse allergiske reaksjoner. Dette gjelder spesielt parfymestoffer, konserveringsmidler og enkelte hårfargestoffer.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.