Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Mikrofiberkluter – mikrofibermopper

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Mikrofiberkluter/-mopper, men også engangskluter/-mopper som er ferdig innsatt med rengjøringsmidler, kan være praktiske alternativer som gjør det mulig å redusere forbruket av vaske- og rengjøringsmidler. 

Mikrofiberkluter

En mikrofiberklut eller -mopp er statisk og virker som en støvmagnet. Fibrene er så små at de kommer helt ned i ujevne overflater og drar med seg det som finnes av smuss og støv. Ved normalt renhold fjerner en fuktig mikrofiberklut eller -mopp både smuss og bakterier uten bruk av såpe eller andre kjemikalier. Det er verd å merke seg at klutene fins i forskjellig utgave for ulike overflater og ulike typer smuss.

Mikrofiberkluter eller -mopper passer godt til de fleste overflater, mens de er mindre egnet til blant annet linoleum, oljede tregulv og emaljerte overflater. Se etter på emballasjen om det står hvor kluten/moppen er egnet.

En mikrofiberklut har ekstrem oppsugingsevne, så pass på å bruke hansker når du bruker kluter av mikrofiber så huden på hendene ikke blir så tørr.

Mikrofiberkluter inneholder normalt ingen verstingstoffer. Men noen typer kan inneholde sølv som har en antibakteriell effekt. Klutene er i så fall gjerne merket med dette. Sølvet vil etter hvert vaskes ut av klutene og havne i naturen. Sølv er skadelig for miljøet, og det er mulig at utstrakt bruk av sølv kan føre resistente bakterier. Unngå derfor å kjøpe slike produkter.

Engangskluter

Bruk av engangskluter og -mopper som er ferdig innsatt med vaske- og rengjøringsmidler, reduserer behovet for slike midler.

Engangskluter og -mopper kan imidlertid inneholde ulike typer konserveringsmidler, for eksempel isothiazolioner og parfymestoffer. Enkelte engangskluter og -mopper inneholder også antibakterielle midler som kan føre til resistente bakterier og siloksaner som brytes langsomt ned og hoper seg opp i miljøet.

Engangskluter skal kastes i restavfallet etter bruk. Dermed skylles ikke vaskemidlene ut med vaskevannet men havner i stedet på forbrenningsanlegg og omdannes til energi som utnyttes til for eksempel fjernvarme. Det er viktig å huske at klutene ikke skal kastes i toalettet.

Skal oppgi innholdet

Norske produsenter og importører av vaske- og rengjøringsmidler har ansvar for at merkingen av produktene og sikkerhetsdatabladene er på norsk. De har også plikt til å legge ut informasjon om hva produktet inneholder på et eget nettsted, og adressen til nettstedet skal stå på emballasjen. I tillegg skal emballasjen på produkter til vanlige forbrukere merkes med opplysninger om innhold av visse kjemikalier. Dette gjelder også engangskluter og -mopper som er ferdig satt inn med vaske- og rengjøringsmidler.

Svanen og Blomsten

Kluter og mopper med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Mikrofiberklut

Mikrofibermopp

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede engangskluter og -mopper.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.