Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Rengjøring og vedlikehold

Vaskemidler – rengjøringsmidler

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Det finnes mange type produkter som er beregnet til vask og rengjøring i hus og hjem – for eksempel generelle rengjøringsmidler, oppvaskmidler for maskin- og håndvask og ulike spesialvaskemidler. Spesialvaskemidlene inneholder ofte flere helse- og miljøskadelige stoffer enn generelle, tradisjonelle vaskemidler.

Felles for alle vaske- og rengjøringsmidler, er at de slippes ut i avløpsvannet. Dermed kan farlige stoffer som finnes i mange vaske- og rengjøringsmidler, ende opp i miljøet eller i kloakkslammet i renseanleggene.

Helse- og miljøskadelige stoffer

Enkelte produkter kan inneholde verstingstoffer som siloksaner (D4 og D5) og triklosan – stoffer som hoper seg opp og lagres i naturen.

I tillegg kan produktene inneholde andre uønskede stoffer som parfyme og konserveringsmidler som kan virke allergifremkallende. De kan også inneholde andre bakteriedrepende stoffer (enn triklosan) som kan føre til at bakterier blir motstandsdyktige mot blant annet antibiotika.

Skal oppgi innholdet

For vaske- og rengjøringsmidler, har norske produsenter og importører ansvar for at merkingen av produktene og sikkerhetsdatabladene er på norsk. De har også plikt til å legge ut informasjon om hva produktet inneholder på et eget nettsted, og adressen til nettstedet skal stå på emballasjen. I tillegg skal emballasjen til vaske- og rengjøringsmidler for vanlige forbrukere merkes med opplysninger om innhold av visse kjemikalier.

Vask med minst mulig kjemikalier

Det beste for både helsa og miljøet er å bruke minst mulig kjemikalier når du vasker. Bruk ikke mer rengjøringsmiddel enn du trenger, og følg veiledningen på emballasjen når du doserer vaskemiddelet.

Bruk av mikrofiberkluter og mikrofibermopper til rengjøring er et godt alternativ som gjør det mulig å redusere forbruket av vaske- og rengjøringsmidler. Mikrofiberkluter og -mopper passer godt til de fleste overflater, men de er mindre egnet til blant annet linoleum, oljede tregulv og emaljerte overflater. Se etter på emballasjen om det står hvilke overflater den er beregnet på.

Det er heller ikke nødvendig å bruke desinfeksjonsmidler (bakteriedrepende stoffer) ved vanlig rengjøring. Men er du utsatt for smittefare, for eksempel ved omgangssyke eller lignende, kan det være lurt å vaske med klor. Norovirus (som gir omgangssyke) fjernes for eksempel ikke fra overflater med vanlig vask, og en klut med vaskemiddel kan i stedet bidra til å spre smitten. Bruk av klor etter vanlig vask, kan imidlertid fjerne Norovirus.

OBS: Det er viktig at du ikke blander klor- eller salmiakkholdige midler med hverandre eller med andre rengjøringsmidler fordi det kan dannes helsefarlige gasser.

Svanen og Blomsten

Vaske- og rengjøringsmidler med miljømerkene Svanen eller Blomsten tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Avfetting rengjøring

Håndoppvask

Maskinoppvask

Rengjøringsmidler

 

 

Faremerking av vaske- og rengjøringsmidler

Vaske- og rengjøringsmidler skal ha faremerker hvis produktet inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Et produkt som er merket med Svanen eller Blomsten, kan også inneholde faremerker, men miljømerket forteller deg at det likevel er det beste valget for helse og miljø.

Det er knyttet forskjellige advarselssetninger til de ulike faremerkene. Advarselssetningene forteller om hva du skal gjøre for å unngå skade på helse og/eller miljø.

Mer informasjon om enkeltprodukter finner du i Produktinformasjonsbanken (www.pib.no). Her finner du blant annet opplysninger om farlige stoffer i kjemiske produkter, faremerking, eventuell miljømerking og i endel tilfeller også sikkerhetsdatablad. Produktinformasjonsbanken er først og fremst beregnet på profesjonelle brukere.

Vask uten verstingstoffer

Mange rengjøringsmidler inneholder stoffer som er skadelige for helsa og miljøet. Du kan imidlertid gjøre rent på en god og effektiv måte uten et arsenal av ulike rengjøringsmidler i beredskap. 

Antibakterielle midler

Vi har laget en oversikt over vanlige antibakterielle stoffer og midler i Norge – hvilke du bør holde deg unna og hvilke du kan bruke i begrenset omfang, for eksempel i forbindelse med omgangssyke og andre svært smittsomme sykdommer.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.