Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Småbarnsprodukter

Smokker – tyggeleker

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 
Narresmokker, biteringer og andre tyggeleker kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer.

Narresmokker kan inneholde verstingstoffet bisfenol A. Den ytterste delen av smokken (ikke sugedelen) kan være laget av polykarbonatplast. Denne plasttypen er ofte gjennomsiktig og inneholder verstingstoffet bisfenol A som etter en tids bruk kan begynne å lekke ut. Det finnes smokker uten bisfenol A på markedet.

Smokker og biteringer kan være fremstilt av enten naturgummi (latex) eller syntetisk gummi (silikon). Når spytt kommer i kontakt med gummi, enten det er latex eller silikon, kan det dannes nitrosaminer  og nitroserbare stoffer. Mange av disse stoffene kan være kreftfremkallende. Derfor er det fastsatt en grense for utlekking av disse stoffene i gummiprodukter det er meningen at små barn skal putte i munnen (inklusive leker til barn under tre år).

Smokker og biteringer kan også inneholde rester av kjemikalier fra produksjonen, så det er alltid lurt å koke dem før du tar de i bruk første gang.

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede narresmokker eller tyggeleker.

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.