Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Elektronikk

Batterier

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Det finnes mange typer batterier. De består alle av én eller flere celler hvor kjemisk energi blir omdannet til elektrisk energi. Noen av batteriene inneholder verstingstoffene bly og kvikksølv, og noen batterier inneholder etsende syre eller lut.

Farlig avfall

Noen batterier inneholder farlige stoffer (for eksempel knappcellebatterier og batterier merket med Pb, Hg eller Cd) og skal sorteres som farlig avfall. Andre batterier inneholder ikke nødvendigvis farlige stoffer, men derimot stoffer som kan gå til gjenvinning. Derfor skal alle brukte batterier leveres inn – enten til en butikk som forhandler den aktuelle batteritypen eller til et kommunalt mottak.

Konsentrert energi

Vær oppmerksom på at et batteri er en beholder med konsentrert energi. Håndterer du det feil, kan energien plutselig frigjøres. Det kan bli veldig varmt, og i verste fall kan det eksplodere. Du må derfor ikke lade et engangsbatteri, og du må kun bruke egnet lader til et oppladbart batteri.

Svanen og Blomsten

Svane- og blomstmerkede batterier tar hensyn både til helse og miljø ved at de inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer, bidrar til mindre farlig avfall og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser. Svane- og blomstmerkede produkter tilfredsstiller også strenge krav til funksjonalitet.

Engangsbatterier

Oppladbare batterier

 

 

Andre som skriver om dette:

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.