Gå direkte til innhold Gå direkte til hovedmeny

Hobby og fritid

Myggmiddel

Foto: John Petter Reinertsen

Foto: John Petter Reinertsen

 

Myggmidler inneholder normalt ikke verstingstoffer, men kan inneholde stoffer som bør brukes med forsiktighet.

Mange av insektmidlene i handelen, inneholder DEET (dietyltoluamid). DEET er farlig ved svelging og irriterer øyne og hud. Symptomene ved alvorlige forgiftninger er knyttet til nervesystemet (for eksempel kramper). Det er barn som er mest utsatt for helseskader.

Myggmidler kan også inneholde andre virkestoffer som kan være skadelige eller giftige, for eksempel eteriske oljer, eller pyretriner og pyretroider (brukt i for eksempel myggspiraler).

Råd og forholdsregler

Du kan ta enkle forholdsregler mot mygg og andre insekter:

  • Miljødirektoratet fraråder generelt bruk av myggmidler på små barn.
  • Dekk til mest mulig hud med klær.
  • Bryk myggnetting når/der det er hensiktsmessig.
  • På større barn, bør du bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET.
  • For lettere å begrense mengden av midlet, bør en voksen ta litt av midlet i hånden først og deretter smøre det på de bare hudområdene på barnet.
  • Du bør ikke smøre myggmiddel på hendene til barn fordi de kan putte fingrene i munnen og få i seg stoffet, eller klø seg i øynene og få irritasjon i øynene.
  • Mange myggmidler kan brukes på klær. Påføring på klær – og ikke direkte på huden – gir også beskyttelse.
  • Bruk ikke insektmidler på sår, irritert hud eller på områder med eksem.

Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon på huden der du har brukt myggmiddel, bør du vaske områdene der myggmiddelet er smurt på. Du bør også unngå kontakt med øyne eller å puste inn stoffet, for eksempel om du bruker spray. Vask huden med såpe når du ikke lengre har behov for beskyttelse.

 

 

Per i dag finnes det ingen svane- eller blomstmerkede myggmidler.

Andre som skriver om dette:

Akutt forgiftning

Ved akutt forgiftning, ta kontakt med Giftinformasjonen på

  • 22 59 13 00 (døgnåpen vakttelefon)
Se også Giftinformasjonens nettsider.

Bruk myggmidler med omhu

Mygg og andre insekter kan være plagsomme om sommeren. Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men noen myggmidler kan ha uheldige effekter på helsa.

Spør om innhaldet i produkta

Ikkje alle produkt har krav om at opplysninger om innhaldet av helse- og miljøfarlege stoff skal angis på emballasjen, men du har krav på å få slike opplysninger om du spør forhandlaren, importøren eller produsenten. Vi har laga ein brevmal slik at du enkelt kan ta kontakt med dei.